1. Kertas  kajian hendaklah ditulis dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris menggunakan perisian Microsoft Word sahaja.
 2. Format kertas kajian: Rujuk template kertas kajian.
 3. Maksimum penulisan 10 muka surat sahaja termasuk tajuk, abstrak, teks penulisan, jadual dan rujukan.
 4. Setiap kertas penyelidikan hendaklah disediakan mengikut susunan berikut:
  • Tajuk kajian.
  • Nama penulis, institusi serta emel yang boleh dihubungi.
  • Abstrak – Penulisan abstrak antara 150 hingga 300 patah perkataan.
  • Kata kunci – Maksimum tiga (3) perkataan.
  • Rajah dan jadual hendaklah diletakkan terus dalam kertas kajian, tidak diasingkan ke dalam fail yang berlainan. Penulisan rajah dan jadual adalah seragam iaitu Jadual 1, Jadual 2 tanpa menggunakan Jadual 3.1 atau 3.2. Judul rajah perlu berada di bawah dan diikuti dengan penerangan tentang rajah. Judul jadual perlu berada di atas dan diikuti dengan penerangan tentang jadual.
  • Kandungan wajib dalam penulisan adalah seperti berikut:
   • Pengenalan
   • Kajian Literatur
   • Metodologi
   • Dapatan dan Perbincangan
   • Rumusan dan Cadangan
   • Rujukan 
 5. Indeks kesamaan setiap kertas kajian akan disemak menggunakan perisian Turnitin dan hendaklah kurang daripada 30%.
 6. Penulisan kertas kajian menggunakan font Bookman Old Style.
 7. Rujukan perlu menggunakan format penulisan APA.

Penyertaan

Tarikh: 12 dan 13 Julai 2021
Peserta: Terbuka kepada semua pelajar dan pensyarah Kolej Komuniti, Politeknik, IPG, ILKA dan UA.
Yuran Penyertaan: RM150.00

Kami mempunyai 6 pengunjung dan tiada ahli dalam talian

PelawatPelawat15544
10.1.17.1

Penafian | Terma Penggunaan | Polisi Privasi | Peta Laman
Resolusi Terbaik 1920 x 1080 piksel menggunakan pelayar internet Google Chrome

Hakcipta Terpelihara © 2023 | Seminar PSH 2021 - Anjuran: Politeknik & Kolej Komuniti Zon Selatan | Kolej Komuniti Ledang